Gratis verzending | Handgesmeed | Rated 4.8/5

Juridische informatie

Website uitgever :

Bedrijf : Cobra Z Corp SRL

Geregistreerd kantoor : Gheorghe Simionescu Street, No. 19, Ap. B 26, Sector 1, Boekarest, Roemenië

Belastingnummer : 50035749

Servers gehost door Cloudways

  1. Beschrijving van geleverde diensten

Het doel van de website www.japanse-katana.nl is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf.

De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site www.japanse-katana.nl zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken.

Alle informatie op de website www.japanse-katana.nl kan worden gewijzigd. De informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht nadat de informatie online is gezet.

  1. Intellectueel eigendom en namaak

De eigenaar van de site is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software…
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte procedé, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming aan het e-mailadres: [email protected].

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen op de site zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

  1. Hyperlinks en cookies

De site www.japanse-katana.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat bij een bezoek aan de website www.japanse-katana.nl automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Browsersoftware kan worden geconfigureerd om gebruikers te informeren over de aanwezigheid van cookies en, indien nodig, om ze te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr.
Weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
In Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.
Voor Netscape: tabblad Bewerken / Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies deactiveren. Bevestig met Ok.

  1. Mensen en eigendommen beschermen – persoonlijke gegevens beheren

Gebruiker: Internetgebruiker die inlogt op de bovenstaande site en deze gebruikt:

www.japanse-katana.nl

Persoonlijke gegevens worden met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website www.japanse-katana.nl verzamelt de eigenaar van de site alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website www.japanse-katana.nl worden aangeboden. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer ze deze zelf invoeren. Gebruikers van de website www.japanse-katana.nl worden vervolgens geïnformeerd of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.japanse-katana.nl per e-mail: e-mail webmaster of door het sturen van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de drager van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.japanse-katana.nl wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Enkel de veronderstelling van de terugkoop van de site www.japanse-katana.nl door de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de eventuele koper toelaten die op zijn beurt gehouden zou zijn tot dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.japanse-katana.nl.

De website www.japanse-katana.nl voldoet aan de RGPD (zie ons RGPD-beleid).

Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

  1. Bedrijfsinformatie

De webwinkel Chicciel.eu is eigendom van Cobra Z Corp SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Gheorghe Simionescu Street, No. 19, Ap. B 26, Sector 1, Boekarest, Roemenië

Levering

Gratis levering in de beste omstandigheden.

Retourneren

Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling.

Service na Verkoop

We zijn beschikbaar via e-mail of chat.
[email protected]

Veilige Betalingen

Al je gegevens zijn gecodeerd, veilig en beschermd.