Gratis verzending | Handgesmeed | Rated 4.8/5

Waarschuwing

Afwijzing van aansprakelijkheid

Japanse Katana en haar eigenaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige handeling, fout of nalatigheid, gebruik, misbruik en gevolgen voortvloeiend uit de aankoop of het gebruik van een of meer van haar producten verkocht op haar site of in haar winkel.

Bijgevolg kunnen Japanse Katana en zijn eigenaar niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van een gebruiker of een andere persoon voor welke schade dan ook (direct, indirect, incidenteel, speciaal, exemplarisch of punitief) die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de aankoop of het gebruik van een van zijn producten.

De koper of gebruiker aanvaardt als enige alle risico’s en gevaren die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit de aankoop of het gebruik van een van zijn producten. De gebruiker neemt daarom de volledige verantwoordelijkheid op zich, van welke aard dan ook, voor de aankoop of het gebruik van een van haar producten.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart de koper dat hij/zij meerderjarig is (18 jaar of ouder) en dat de bestelde producten op legale wijze zullen worden gebruikt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel als gevolg van de verkoop, de handel, het gebruik of de behandeling van een product dat bij ons is gekocht. Het is de verantwoordelijkheid van de koper, niet van de verkoper, om alle lokale en internationale wetten die van toepassing zijn op het bezit en/of gebruik van een gekocht artikel te controleren en na te leven. We kunnen geen restitutie verlenen in het geval dat het door jou bestelde pakket is zoekgeraakt door een onverzekerde transporteur of in beslag is genomen door de douane of andere instanties. Raadpleeg bij twijfel je lokale en nationale wetgeving voordat je een bestelling plaatst.

Om veiligheidsredenen kunnen we niet leveren aan scholen of andere adressen die we als onveilig beschouwen. Geef geen schooladres op – als je dat wel doet, kunnen we contact met je opnemen om levering op een alternatief adres te regelen. Andere adressen die wij als onveilig kunnen beschouwen zijn kinderdagverblijven, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, kerken, openbare gebouwen en andere adressen. Als we een dergelijk adres op je bestelling zien, nemen we contact met je op om de levering op een ander adres te regelen.

Wettelijke disclaimer
Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. Naleving van lokale, staats- en federale wetten en/of statuten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper.

In overeenstemming met het gedeelte “Disclaimer” hierboven, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat hij/zij meerderjarig is wanneer hij/zij een product van deze website koopt, en om het op een legale en verantwoordelijke manier te gebruiken. Hieronder vindt u verwijzingen naar belangrijke punten (maar geen volledige lijst).

Als je niet zeker bent over de legaliteit van een artikel dat te koop is op onze website, MOET je contact opnemen met het openbaar ministerie in je eigen land en vragen of je het verdachte artikel mag dragen of bezitten. Veel landen staan het bezit van wapens toe, maar niet het vervoer ervan.

Verdachte voorwerpen mogen niet worden gebruikt als wapen of om op enigerlei wijze lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen te veroorzaken.

Bovendien zal elke poging tot uitlokking door een wetshandhavingsinstantie leiden tot snelle juridische actie. (https://japanse-katana.nl/) is niet verantwoordelijk voor het misbruik van een product op deze website.

Neem voor internationale bestellingen contact op met de autoriteiten van uw land of provincie, of met wetshandhavingsinstanties, om te zien of het legaal is in uw gebied. Door een artikel van onze site te kopen, garandeert de koper dat hij voldoet aan alle lokale, provinciale, federale en internationale wetten en dat hij wettelijk in staat is om dergelijke artikelen van onze site of catalogus te kopen.

Onze winkel wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot ongepast, illegaal, onbedoeld gebruik of wijziging van wapens die op onze website of in onze catalogus worden verkocht. De koper, gebruiker of deelnemer aanvaardt alle risico’s op letsel door gebruik.

Belangrijke punten:
Alle producten die op onze website worden verkocht zijn legaal in Nederland, op voorwaarde dat je ouder bent dan 18 jaar, ze niet in een openbare ruimte draagt en ze alleen gebruikt voor vertoning of persoonlijke doeleinden, nooit tegen iemand of als wapen.

Het is een overtreding om zonder goede reden een zwaard op een openbare plaats te dragen.
Alle kopers op deze site moeten ouder zijn dan 18 jaar.
Het is legaal om zwaarden te bezitten. Het is niet legaal om ze in het openbaar te dragen “zonder redelijk excuus”. Bijvoorbeeld door het mee naar huis te nemen nadat je het hebt gekocht, het ergens mee naar toe te nemen om het te verkopen of het te gebruiken voor een re-enactment of toneelstuk.

  • Naleving van lokale, staats- en federale wetten en/of statuten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper.
  • Alle producten zijn alleen bedoeld voor vertoning en verzameling.
  • Gebruik het zwaard niet op mensen of dieren.
  • Gebruik de zwaardproducten niet om openbare eigendommen te vernielen.
  • Houd je zwaardproducten veilig en buiten het bereik van kinderen.

Onze producten zijn niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar.

Levering

Gratis levering in de beste omstandigheden.

Retourneren

Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling.

Service na Verkoop

We zijn beschikbaar via e-mail of chat.
[email protected]

Veilige Betalingen

Al je gegevens zijn gecodeerd, veilig en beschermd.